Ubuntu

UbuntuのLive USBで起動までの待ち時間の編集ファイルの場所・パス Ubuntu ...

Ubuntu

UbuntuのLive USBで起動メニューの日本語の編集ファイルの場所・パス Ubunt ...

Ubuntu

UbuntuのLive USBで起動メニューの編集ファイルの場所・パス UbuntuのLi ...

Linux Mint

Linux Mint 12のFirefoxにFlash Playerをインストールする方法 ...

Linux Mint

Linux Mint 12のFirefoxを日本語化する設定方法 Linux Mint 1 ...

Linux Mint

Linux Mint 12で日本語入力を可能にする設定方法 Linux Mint 12で日 ...