PHPのmb_convert_kanaで変換されない場合

PHPのmb_convert_kanaで変換されない場合

$str = mb_convert_kana($str, "KVA");

を下記に変更

$str = mb_convert_kana($str, "KVA", 'utf-8');

※文字コードは自身の環境に合わせて変更してください

PHPmb_convert_kana,PHP

Posted by Chocola